REGULAMIN WSTĘPNEGO KURSU PROFESJONALNEGO LECZENIA NADWAGI I OTYŁOŚCI W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI PROWADZONEGO PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NAD OTYŁOŚCIĄ

UWAGA! W roku 2019 możliwe jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego odbycie pierwszej części wstępnego kursu profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości.

Aby otrzymać certyfikat potwierdzający odbycie 1 części wstępnego kursu profesjonalnego leczenia nadwagi otyłości w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością lekarz powinien:

 1. Zarejestrować się na ogólnodostępnej platformie www.certyfikacjaptbo.pl
 2. Przystąpić do 7 e-learningów, które znajdują się na platformie www.certyfikacjaptbo.pl
  1. Zapoznać się w całości z każdym z 7 wykładów edukacyjnych:
   • Wykład 1: Epidemiologia nadwagi i otyłości, ich konsekwencje zdrowotne i koszty

    Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

   • Wykład 2: Przyczyny rozwoju nadwagi i otyłości. Regulacja bilansu energetycznego i poboru

    Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka Glinianowicz

   • Wykład 3: Diagnozowanie otyłości i jej przyczyn

    Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

   • Wykład 4: Diagnozowanie zaburzeń odżywiania

    Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska

   • Wykład 6: Chirurgiczne leczenie otyłości

    Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

   • Wykład 7: Dyskryminacja chorych na otyłość

    Magdalena Gajda, Społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość

  2. Rozwiązać testy po każdym wykładzie:
   • uzupełnienie testu będzie możliwe dopiero po obejrzeniu w 100% danego wykładu edukacyjnego
   • aby test został zaliczony należy udzielić min. 80% poprawnych odpowiedzi
   • w przypadku uzyskania  wyniku poniżej 80% wymaganych poprawnych odpowiedzi  test może być powtórzony po powtórnym wysłuchaniu wykładu – uzyskanie możliwości powtórzenia testu wymaga kontaktu z Administratorem systemu, poprzez formularz kontaktowy na stronie.
 3. Po rozwiązaniu 7 testów z pozytywnym wynikiem można przystąpić do pobrania certyfikatu ze strony www.certyfikacjaptbo.pl
  1. Formularz uzupełniający pojawi się "po kliknięciu" w zakładkę WYDRUKUJ CERTYFIKAT, po ukończeniu e-learningu (obejrzeniu wszystkich wykładów w całości i rozwiązania wszystkich testów).
  2. Aby pobrać certyfikat konieczne jest wypełnienie niezbędnych danych i wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych na ogólnodostępnych stronach internetowych:
   • www.certyfikacjaptbo.pl
   • www.ptbo.edu.pl (Strona Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością)
   • www.od-waga.org.pl (Strona Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA)
 4. Każdy uczestnik po zakończeniu wstępnego kursu z wynikiem pozytywnym otrzyma punkty edukacyjne (łącznie 10 punktów).
 5. Lista certyfikowanych lekarzy, którzy ukończyli 1 część wstępnego kursu profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości będzie opublikowana na ogólnodostępnych stronach:
  1. www.certyfikacjaptbo.pl
  2. www.ptbo.edu.pl  (Strona Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością)
  3. www.od-waga.org.pl (Strona Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA)

Korzyści dla lekarza wynikające z uzyskania certyfikatu 

 1. Umieszczenie listy lekarzy, posiadających certyfikat na ogólnodostępnych stronach www:
  1. www.certyfikacjaptbo.pl
  2. www.ptbo.edu.pl (Strona Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością)
  3. www.od-waga.org.pl (Strona Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA)
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku wśród chorych na otyłość.
 3. Lepsza współpraca z chorym przez zwiększenie wiarygodności odnośnie profesjonalizmu lekarza.
 4. Pozyskanie pacjentów korzystających z miejsc nieprofesjonalnych i tych, którzy nie uzyskali wcześniej właściwej pomocy lekarskiej.
 5. Budowanie możliwości wprowadzenia specjalizacji obesitologia, następnie zaproponowanie przez PTBO zaliczenia rocznego okresu odbywania specjalizacji z proponowanych 2,5 roku.
 6. Uzyskanie 10 punktów edukacyjnych.
Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, przy czym ogłoszenie tej zmiany następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji o tej zmianie na stronie internetowej.