List zapraszający

 

Szanowni Państwo,

W polskim społeczeństwie stale rośnie liczba osób chorych na otyłość. Otyłość jest chorobą przewlekłą bez tendencji do samoistnego ustępowania i z tendencją do nawrotów. Proces leczenia otyłości jest długotrwały, a działania na jego poszczególnych etapach wymagają od lekarza odpowiedniej wiedzy. Mimo, że otyłość jest jedną z najpowszechniej występujących chorób, a jej wszystkie powikłania mają swoje umiejscowienie w systemie opieki zdrowotnej, w Polsce nadal brak jest zorganizowanego systemu specjalistycznego leczenia otyłości. Dlatego PTBO postanowiło rozpocząć działania, które pozwoliłyby na skrócenie drogi do uzyskania specjalizacji jeżeli zostanie ona w przyszłości powołana. Certyfikacja ośrodków ma na celu stworzenie zalążka przyszłego systemu kompleksowej opieki nad chorymi na otyłość i szkolenia specjalizacyjnego. Aktualny program certyfikacji stanowi początek długoterminowego planu, który będzie kontynuowany w następnych latach.

Program certyfikacyjny obejmuje certyfikację lekarza oraz certyfikację ośrodka.

Aby uzyskać certyfikat lekarz powinien przystąpić do szkolenia internetowego którego program obejmuje: 7 wykładów online, z których każdy zakończony jest testem. Zaliczenie wszystkich testów na, co najmniej, 80% pozwala na zdobycie dokumentu poświadczającego umiejętności z zakresu profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości.

Ośrodek, który chce uzyskać akredytację w zakresie profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości powinien potwierdzić spełnienie określonych wymagań dotyczących personelu oraz wyposażenia placówki.

Lista certyfikowanych lekarzy oraz ośrodków zostanie zamieszczona na stronie internetowej PTBO.

Zachęcam Państwa również do udziału w warsztatach, które uzupełnią Państwa wiedzę odnośnie praktycznych aspektów leczenia chorego na otyłość.

Prof. dr hab. n. med.
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz