Prelegenci

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, European Fellow of the Specialist Certification of Obesity Professional Education.

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Kierownik Katedry Patofizjologii oraz Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2009 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2013 tytuł profesora nauk medycznych.

Obecnie kieruje Katedrą Patofizjologii i Zakładem Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości w Katedrze Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2011 roku pełni również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz przedstawiciela Polski w General Council Europejskiego i Światowego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO i IASO).

Jest autorką lub współautorką ponad 200 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery oraz recenzentem w licznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą:

  • Udział czynników psychologicznych w patogenezie otyłości
  • Wpływ hormonów tkanki tłuszczowej na rozwój powikłań otyłości
  • Rolę adipokin w patogenezie insulinooporności, powikłań otyłości i zespołu policystycznych jajników
  • Udział motoryki przewodu pokarmowego w patogenezie otyłości
  • Wpływ makroskładników pokarmowych na wydzielanie hormonów przewodu pokarmowego regulujących uczucie sytości i głodu

Od 1998 roku zajmuje się również leczeniem otyłości współpracując z dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą i chirurgiem bariatrą. Aktualnie prowadząc NZOZ „Linia” Centrum Leczenia Zaburzeń Metabolicznych.

Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Lekarz chorób wewnętrznych i dietetyk kliniczny, Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z wieloletnim stażem pracy na oddziale gastroenterologii. Od kilkunastu lat zajmuje się żywieniem w różnych stanach klinicznych.

Jest V-ce Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, V-ce Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości „Talia”, V-ce przewodniczącą Sekcji Dietetyki Lekarskiej przy POLSPEN, członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Wieloletnia wykładowczyni na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Od 1998 roku prowadzi Ośrodek Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w Białymstoku. Od 2009 roku koordynatorka programowa całego kierunku Dietetyka (studia stacjonarne I i II0 i niestacjonarne II0). Od 2016 roku jest kierownikiem i koordynatorem studiów podyplomowych z Psychodietetyki a od 2017 roku również studiów podyplomowych z Dietetyki klinicznej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych. Jej praca naukowa koncentruje się wokół epidemiologii, patogenezy i leczenia otyłości oraz chorób dietozależnych.

Prowadziła liczne wykłady na konferencjach, warsztatach i szkoleniach z dietetyki klinicznej oraz leczenia otyłości i chorób towarzyszących. Ukończyła kursy z psychodietetyki. Pracuje naukowo z alergiami i nadwrażliwościami pokarmowymi oraz dysbiozą u pacjentów otyłych, z depresją i/lub jelitem drażliwym, oraz wpływem różnych diet na zaburzenia metaboliczne i hormonalne u osób otyłych. Zainteresowania naukowe to również nutrigenetyka.

Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Kierownik Zakładu Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii, Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością; zastępca Redaktora Naczelnego Forum Zaburzeń Metabolicznych. Członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz Komitetów Organizacyjnych i Komitetów Naukowych kilkunastu ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących tematyki otyłości i zaburzeń metabolicznych. Autor ponad 200 publikacji naukowych z dziedziny otyłości i jej powikłań.

Czytaj więcej

Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki, Kierownik Zakładu Psychologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Przewodnicząca Sekcji Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Zajmuje się badaniami naukowymi oraz dydaktyką z zakresu psychologii zdrowia. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych, z których duża część dotyczy psychologicznych aspektów obrazu ciała i otyłości.. Prowadzi gabinet PRIMODIUM w Katowicach dla osób w kryzysie, chorujących somatycznie, cierpiących na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

Czytaj więcej

Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

Chirurg od ponad 25 lat zajmujący się chirurgicznym leczeniem otyłości olbrzymiej, uczeń profesora Mariana Pardeli pioniera chirurgii bariatrycznej w Polsce, Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, W latach 2010 – 2012 członek Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości jako przedstawiciel Europy.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 1989 – 2008 związany zawodowo z Kliniką Chirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Od 2010 roku kieruje Kliniką Chirurgii w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Również w 2010 roku został mianowany profesorem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

W latach 2008-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, a w latach 2010-2012 funkcję przedstawiciela Europy do Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO). Od roku 2012 prowadzi poradnię leczenia otyłości przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie. W 2014 r. został powołany przez Ministra Zdrowia, na stanowisko Konsultanta Krajowego ds. obronności kraju w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Czytaj więcej

Magdalena Gajda

Fundatorka i Prezes Zarządu Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość w Polsce, Przedstawicielka Polski w Radzie Pacjentów Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Z zawodu specjalistka ds. public relations, komunikacji społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także dziennikarka prasowa i internetowa specjalizująca się w tematyce zdrowotnej i społecznej. Autorka ok. 3 tys. artykułów, a także książki pt. „Cel: zdobyć i utrzymać pracę" – poradnika dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Współautorka publikacji pt. „O seksualności osób niepełnosprawnych" - wydawca: Instytut Rozwoju Służb Społecznych. W 2008 r. laureatka nagrody prasowej Głównego Inspektora Pracy za propagowanie w mediach problematyki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i prawa pracy. Od 2003 r. związana zawodowo ze środowiskiem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Prywatnie – od dzieciństwa choruje na otyłość olbrzymią. Jej największa waga to 152 kg. W 2010r. poddała się operacji bariatrycznej – gastric by-pass. Jej obecna waga to 75 kg.

Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Lekarz, specjalista psychiatra. Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, a od 2013 roku z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Obecnie kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Członek Rady Naukowej Klinik Terapii ALLENORT. Od roku 2016 - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Autorka licznych publikacji naukowych. Główny kierunek badań to neuroobrazowanie w psychiatrii, przede wszystkim w schizofrenii, a ostatnio w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Zajmuje się: schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową, depresją (zastosowanie rTMS), zaburzeniami lękowymi, leczeniem problemów psychicznych u kobiet planujących ciążę i w ciąży.

Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Lekarz, specjalista psychiatra. Profesor nauk medycznych, kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2014 redaktor naczelna czasopisma „Psychiatria Polska”.Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od ukończenia studiów pracuje w Katedrze Psychiatrii CM UJ (gdzie uzyskała I i II stopień specjalizacji z psychiatrii). W 1998 roku obroniła doktorat, w 2006 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Aktualnie jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.Autor i współautor ponad 300 publikacji, m.in. łączących zagadnienia psychiatrii i psychologii. Jest również autorem publikacji z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii. Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej.

Z racji obowiązków zawodowych, ale i ze względu na osobiste przekonania szczególnie zainteresowany jest szerzeniem wiedzy na temat przestrzegania praw pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Podejmuje wiele działań mających na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu chorych.

W pracy klinicznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie zaburzeń depresyjnych. Twórca nowatorskiej, „neurorozwojowej teorii depresji”, integrującej dotychczasowe podejścia w rozumieniu etiologii tej choroby.

Psychiatrię praktykuje w jednym z najlepszych zespołów terapeutycznych składających się z doświadczonych psychiatrów i psychologów, osób z wieloletnim stażem klinicznym i praktycznym, podpartym najnowszą wiedzą naukową. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi jest obecnie jednym z najbardziej prężnych ośrodków naukowych zajmujących się psychiatrią w Polsce.

Czytaj więcej

Dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM, Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego.

Współpracuje z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk; dydaktyk. Zaangażowany w liczne projekty naukowo-badawcze. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla psychiatrów, lekarzy innych specjalności i pracowników branży farmaceutycznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób psychicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Współtwórca i Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. Autor i współautor ponad 150 artykułów publikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Współautor wielu książek m.in.: „Dekalog leczenia depresji”; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne”; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne”; „Zaburzenia psychiczne w neurologii”; „Lęk w zaburzeniach psychicznych”; „Depresja – wiedzieć aby pomóc”; „Ból i depresja”.

W pracy zawodowej głównie interesuje go tematyka: leczenia depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej i zaburzeń lękowych; współwystępowanie bólu i zaburzeń psychicznych, farmakoterapia stanów opornych na leczenie, interakcje i działania niepożądane leków, neuropsychiatria, biologiczne podstawy chorób psychicznych, wczesna diagnostyka i profilaktyka zaburzeń nastroju, zagadnienia współpracy lekarz–pacjent.

Czytaj więcej